Meteen naar de inhoud

Over ons

In lijn met Calvijn

Johannes Calvijn was de grondlegger van het Geneefse Psalter. We laten ons dan ook graag door hem inspireren. Op onze bijeenkomsten zingen we uit het Geneefs Psalter in de berijming van 1773. Omdat de berijmde psalmen terug te leiden zijn op het Woord van God, wordt er bij de opening uit de Bijbel gelezen en beginnen en eindigen we met gebed. Hieronder vindt u onze uitgangspunten in het kort.

Soli Deo Gloria

Samenzang is een middel om God te prijzen bij uitstek! Zoals kerkvader Augustinus het al zei: “Qui (bene) cantat, bis orat.” (= Wie (goed) zingt, bidt dubbel).

Kwaliteit

Calvijn liet vakmensen zoals hofdichter Clement Marot de psalmen berijmen. Net als Calvijn zoeken we naar kwalitatief goede kerkmuziek met bijvoorbeeld geschoolde organisten.

Volledigheid

Net als Calvijn slaan we geen versjes over. We zingen de psalmen dus in hun geheel.

Organisatie

Wij zijn een non-profitorganisatie zonder rechtspersoonlijkheid, een echt particulier initiatief dus. Onze eerste samenzangmiddag was op 5 mei 2022 in de Buitenkerk van Kampen. Dit bleek een succes te zijn, waarop de organisatie meer is vormgegeven.

Veelgestelde vragen

Is orgelbegeleiding wel in lijn met Calvijn?
Calvijn was inderdaad niet zo enthousiast over een orgel in de kerk. Het belangrijkste argument hiervoor was dat het mensen alleen maar afleidt van de Bijbelse boodschap. Wij vinden dat we Calvijn moeten volgen, maar wel zolang het praktisch haalbaar blijft. Constantijn Huygens beschrijft in zijn boekje ‘Gebruyck of ongebruyck van ’t orgel in de kercken der Vereenighde Nederlanden’ met verve dat a capella gemeentezang uitmondt in chaos en wanorde.
Zingen we niet veel te snel?
Als we echt in lijn met Calvijn zouden willen zingen, dan zouden we nog veel sneller moeten zingen dan we nu doen. In Calvijns tijd gold het menselijk lichaam als perfect. Vandaar dat het standaardtempo toen afgeleid werd van de hartslag. Daarom kwam men uit op een tempo van ongeveer 72 slagen per minuut. Bij ons ligt het tempo rond de 55.
Was Calvijn niet tegen gezangen?
Integendeel. Hoewel Calvijn de psalmen zag als de belangrijkste zingbare Bijbelgedeelten, liet hij ook gezangen (be)rijmen. Hij had hiermee zelf al een begin gemaakt met onder andere het Gebed des Heeren en de lofzang van Simeon in ‘La forme des prieres et chantz ecclesiastiques’ (1542).

© 2024 Samen zingen in lijn met Calvijn